Di sản địa chất Quần thể danh thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Khu quần thể Danh thắng Tràng An, Ninh Bình là một danh thắng được biết đến ở Việt Nam với tên gọi “Hạ Long trên cạn”. Từ năm 2004 đến nay, khu vực này được Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình quy hoạch phát triển du lịch với các công trình đầu tư với quy mô lớn. Hình ảnh “Hạ Long trên cạn” với hệ thống hang luồn trong khối đá vôi Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, chùa Bái Đính.v.v., đã được nhiều người dân Việt Nam và du khách quốc tế, các giá trị địa chất, địa mạo, lịch sử.v.v. của khu vực này cần được quảng bá rộng rãi và nâng lên ngang tầm thế giới. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Ủy ban Khoa học _ Văn hóa và Giáo dục Việt Nam và Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản nghiên cứu xây dựng hồ sơ đệ trình lên Ủy ban Di sản thiên nhiên Thế giới xin gia nhập mạng lưới Di sản Thiên nhiên Thế giới.

Cuốn sách” Di sản địa chất Quần thể Danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam” nhằm mục tiêu:

– Giới thiệu kết quả nghiên cứu đặc điểm địa chất, địa mạo, khảo cổ, đa dang sinh học và các di sản địa chất ở khu vực Quần thể danh thắng Tràng An.

– Giới thiệu các giá trị nổi bật toàn cầu theo các tiêu chí cảnh quan, địa chất địa mạo của hồ sơ xin công nhận Quần thể Danh thắng Tràng An là Di sản thế giới