LIÊN HỆ

TRUNG TÂM KARST VÀ DI SẢN ĐỊA CHẤT

  • Địa chỉ:  Số 67 – Đường Chiến Thắng – Văn Quán – Hà Đông   – Hà Nội
  • Email: ttkarst@monre.gov.vn; trungtamkarst@gmail.com
  • Điện thoại: 0982 973 498

    Bản đồ tới Trung tâm Karst và Di sản địa chất