Di sản Địa chất

ĐIỂM DI SẢN MẮT THẦN NÚI – TRÙNG KHÁNH – CAO BẰNG

“Mắt Thần núi” hay núi “Phja Piót” (tiếng Tày là “Núi thủng”) nằm ở xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh. Ảnh 1: Mắt thần Núi  Mắt Thần núi thực chất là một hang thủng hình tròn đường kính hơn 50m, nằm ở độ cao khoảng 50m so với mặt hồ. Hang nằm ở độ cao như hiện nay là do …

Đọc thêm »

Trung tâm Karst và DSĐC ký hợp đồng “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản khu vực thành phố Cao Bằng” với BQL CVĐC Non nước Cao Bằng”

Đầu năm 2020, tại trụ sở Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Trung tâm Karst và Di sản địa chất cùng Ban quản lý Công viên địa chất (CVĐC) Non nước Cao bằng đã ký kết thành công hợp đồng thuê khoán chuyên môn “Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá …

Đọc thêm »

Kết quả bước đầu của công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản khu vực thành phố Cao Bằng thuộc dự án “Mở rộng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”

Kết quả bước đầu của công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản khu vực thành phố Cao Bằng thuộc dự án “Mở rộng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng được thành lập theo Quyết định …

Đọc thêm »

Công viên Địa chất (CVĐC) – Một mô hình mới được xây dựng để bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững các giá trị DSĐC

Công viên Địa chất (CVĐC) – Một mô hình mới được xây dựng để bảo tồn, khai thác và sử dụng hợp lý, bền vững các giá trị Di sản địa chất (DSĐC). CVĐC hướng tới 3 mục tiêu cụ thể là: Bảo tồn các DSĐC. Góp phần quảng bá, nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò và …

Đọc thêm »

Nghiên cứu kiến thức bản địa về DSĐC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy du lịch ở một số CVĐC Việt Nam

Tầm quan trọng của kiến thức bản địa trong việc nghiên cứu các di sản địa chất. Trong quá trình sinh sống, cư trú, các cộng đồng dân cư tích lũy cho mình và các thế hệ con cháu những kiến thức, kỹ năng thích ứng, chung sống hài hòa với môi trường tự nhiên, gọi chung là kiến thức …

Đọc thêm »

Hợp đồng nguyên tắc tư vấn, hỗ trợ thành lập xây dựng và phát triển CVĐC Cao Bằng

+ Mục tiêu – Điều tra, khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các di sản địa chất (kiến tạo, địa mạo, cổ sinh, đá, địa tầng, mỏ v.v.); – Xác định phạm vi, quy mô và triển vọng xây dựng CVĐCB. + Nhiệm vụ – Khảo sát thực địa, xác định các DSĐC, thu thập các loại mẫu …

Đọc thêm »