Việt Nam – Đài Loan

Hợp tác nghiên cứu với Đại học Quốc gia Đài Loan

Nhận được thư mời của Phòng thí nghiệm Biến đổi khí hậu và Quang phổ thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan về việc mời sang thăm quan và trao đổi kinh nghiệm trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế của Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền Bắc Việt Nam, …

Đọc thêm »