Lưu trữ Thẻ: Hồ sơ

Hồ sơ năng lực

PHẦN I – GIỚI THIỆU CHUNG 1.1. Tên cơ quan – Tên Trung tâm bằng tiếng Việt: Trung tâm Karst và Di sản địa chất – Tên Trung tâm bằng tiếng Anh: Viet Nam Center on Karst and …

Đọc thêm »