Trung tâm Karst và Di sản địa chất (VCKG) tham gia thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050

Cùng trong chuỗi hoạt động thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể các tỉnh, Trung tâm Karst và Di sản địa chất tiếp tục tham gia thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn năm 2050.

Trong thời gian từ ngày 23/9 đến 30/9 /2022, Sở kế hoạch đầu tư – Cơ quan lập quy hoạch tỉnh cùng Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp – CTCP ( Becamex IDC) – cơ quan hỗ trợ nguồn nhân lực phối hợp với Tổ chức Liên danh tư vấn gồm: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (đơn vị đứng đầu liên danh), Viện Chiến lược Phát triển, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Viện Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải, Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách công thương, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam và Trung tâm Karst và Di sản Địa chất triển khai nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Đại diện các đơn vị Liên danh tư vấn trao đổi nội dung quy hoạch với Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương

Trung tâm Karst và Di sản địa chất tham gia thực hiện nội dung: “Nghiên cứu các phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Trong thời gian này, VCKG cùng với các đơn vị Liên danh  đã trực tiếp làm việc với Sở Công thương, sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường. Thống nhất phương thức phối hợp, thực hiện xây dụng nhiệm vụ Quy hoạch Tỉnh Bình Dương đúng tiến độ.

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh tư vấn trình bày nội dung phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường

Bên cạnh đó, các nhà khoa học đến từ các Viện, trường đã trình bày các ý kiến nhằm tháo gỡ 06 nút thắt hiện nay của tỉnh; hiện thực hóa 06 trụ cột và mục tiêu phát triển đã được đúc kết như: Khung định hướng chiến lược quy hoạch tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khung định hướng chiến lược tích hợp phát triển tổng thể Bình Dương; định hướng chiến lược phát triển kinh tế-xã hội trong Quy hoạch tỉnh Bình Dương,…