Địa chất Karst

Kết quả bước đầu của công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản khu vực thành phố Cao Bằng thuộc dự án “Mở rộng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”

Kết quả bước đầu của công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu bổ sung, đánh giá, xếp hạng các giá trị di sản khu vực thành phố Cao Bằng thuộc dự án “Mở rộng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” Công viên Địa chất Non Nước Cao Bằng được thành lập theo Quyết định …

Đọc thêm »

Nghiên cứu đặc điểm trầm tích hang động ở một số khu vực miền bắc Việt Nam, góp phần luận giải quá trình cổ khí hậu giai đoạn Pleistocen muộn – Holocen muộn (khoảng 30.000 năm trở lại đây)

Mục tiêu của đề tài: – Lựa chọn, xây dựng hệ phương pháp địa chất phù hợp trong nghiên cứu trầm tích hang động phục vụ luận giải cổ khí hậu ở hai khu vực Ninh Bình và Hà Giang giai đoạn Pleistocen (khoảng 30.000 năm trở lại đây); –  Nghiên cứu trầm tích trong các hang động ở hai …

Đọc thêm »