Trung tâm Karst và Di sản Địa chất tham gia thực hiện nhiệm vụ Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050

Nối tiếp nhiệm vụ Lập Quy hoạch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050. Trung tâm Karst và Di sản Địa chất tiếp tục tham gia nhiệm vụ Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050 cùng với Liên danh tư vấn gồm: Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (đơn vị đứng đầu liên danh), Viện Chiến lược Phát triển, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Viện Chiến lược Phát triển Giao thông vận tải, Viện nghiên cứu Chiến lược, chính sách công thương, Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam và Trung tâm Karst và Di sản Địa chất.

Theo như Hợp đồng đã ký, Trung tâm Karst và Di sản địa chất tham gia thực hiện các nội dung công việc trong Nhiêm vụ lập quy hoạch Hà Giang gồm: (1) Lập Phương án bảo vệ, khai thác, sử dụng, tài nguyên trên địa bàn tỉnh; (2) Đề xuất ngành; Phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sự dụng khoáng sản thuộc thẩm quyền quản lý, cấp phép của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Thời gian thực hiện từ tháng 7/2021 – 7/2022;

Sáng ngày 10/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến nghe báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự cuộc họp gồm: Đồng chí Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp; Đại diện lãnh đạo sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh; Và Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh gồm 7 đơn vị thành viên.

Họp Ban chỉ đạo lâp Quy hoạch tỉnh Quảng Nam với Liên danh tư vấn do đ/c Lê Trí Thanh, chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại trụ sở UBND tỉnh

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh tư vấn trình bày tóm tắt về các nội dung: Phương án phối hợp và nội dung Quy hoạch Tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Tỉnh; Phương án tiếp cận nghiên cứu lập Quy hoạch Tỉnh; Và Nội dung đề xuất đảm bảo tiến độ – chất lượng lập Quy hoạch Tỉnh.

Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, đại diện Liên danh tư vấn báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cũng trong buổi chiều ngày 10/8/2021, Viện Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia (đơn vị đứng đầu liên danh) tổ chức cuộc họp online với các đơn vị thành viên liên danh để trao đổi thống nhất về kế hoạch tổ chức thực hiện các nội dung công việc, thời gian tiến độ hoàn thành.

Buổi làm việc giữa các thành viên trong Liên danh tư vấn Lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050

Hiện Trung tâm Karst và Di sản Địa chất đang cùng với các đơn vị trong Liên danh tư vấn rà soát, bổ xung những vấn đề còn thiếu sót trong “Danh mục cung cấp tài liệu” để gửi sở Tỉnh và xây dựng đề cương đề xuất ngành theo lĩnh vực mỗi đơn vị trong liên danh phụ trách theo Hợp đồng đã ký.