Trung tâm Karst và Di sản Địa chất bảo vệ thành công hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất – địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử”

Trung tâm Karst và Di sản Địa chất bảo vệ thành công hồ sơ nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất – địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử”

Tại Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2021, trong đó giao Trung tâm Karst và Di sản Địa chất, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (VIGMR) chủ trì thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất-địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” thuộc địa phận 03 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang và Hải Dương, với mục tiêu và sản phẩm dự kiến theo QĐ như sau:

– Mục tiêu: Xác định, đánh giá được các đặc điểm, giá trị địa lý-tự nhiên, địa chất-địa mạo và đa dạng sinh học của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

– Sản phẩm:

  • Báo cáo tổng hợp đánh giá về đặc điểm địa chất-địa mạo của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử;
  • Báo cáo tổng hợp về đa dạng sinh học của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử;
  • Ảnh viễn thám, bản đồ địa chất-địa mạo, bản vẽ, hình ảnh thể hiện phạm vi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử;
  • Bộ cơ sở dữ liệu về giá trị đa dạng sinh học của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử;
  • Giải pháp quản lý và phát huy giá trị của Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Ngày 01/03/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội đồng đánh giá Hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh nhiệm vụ “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất – địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử”do Trung tâm Karst và Di sản Địa chất (VIGMR) chủ trì.

Toàn cảnh buổi họp Hội đồng đánh giá Hồ sơ giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

 

Hội đồng gồm có 10 thành viên gồm các nhà khoa học, đại diện các sở ban ngành tỉnh Quảng Ninh: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa, Ban quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên tử; UBND thị xã Đông Triều, UBND thành phố Uông Bí. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Giám đốc sở KH&CN làm Chủ tịch Hội đồng.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, chủ tịch Hội đồng điều khiển buổi họp

Tại buổi họp, PGS.TS Trần Tân Văn, đại diện Trung tâm Karst và Di sản Địa chất, thay mặt tập thể tác giả, báo cáo tóm các nội dung thuyết minh của nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ. Hội đồng thống nhất thông qua Hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ với kết quả 10/10 phiếu đồng ý.

Tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, Trung tâm Karst và Dia sản Địa chất, chủ nhiệm nhiệm vụ cùng tập thể tác giả đang gấp rút chỉnh sửa, hoàn thiện Hồ sơ thuyết minh để trình Sở Khoa học và Công nghệ theo đúng thời gian quy định theo Kết luận của Hội đồng.

PGS.TS Trần Tân Văn, đại diện Trung tâm Karst và Di sản báo cáo tóm tắt nội dung thuyết minh nhiệm vụ

 

Nhiệm vụ “Nghiên cứu các đặc điểm, giá trị địa chất – địa mạo và đa dạng sinh học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử” do Trung tâm Karst và Di sản Địa chất chủ trì, PGS.TS Trần Tân Văn làm chủ nhiệm, sẽ thực hiện trong thời gian 24 tháng (1/2021-12/2022)