Đề tài

Giải pháp xử lý, hạn chế ảnh hưởng của thực vật đèn trong các hang động du lịch trên Vịnh Hạ Long

Trong hành trình khám phá Vịnh Hạ Long, tham quan hang động là một hoạt động mà du khách không thể bỏ qua. Tuy nhiên hiện nay, sự phát triển, xâm lấn của thực vật đèn đã làm biến dạng hệ sinh thái tự nhiên của hang động. Vì vậy, về mặt thẩm mỹ cũng như sinh thái, cần phải …

Đọc thêm »

Nghiên cứu kiến thức bản địa về DSĐC, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy du lịch ở một số CVĐC Việt Nam

Tầm quan trọng của kiến thức bản địa trong việc nghiên cứu các di sản địa chất. Trong quá trình sinh sống, cư trú, các cộng đồng dân cư tích lũy cho mình và các thế hệ con cháu những kiến thức, kỹ năng thích ứng, chung sống hài hòa với môi trường tự nhiên, gọi chung là kiến thức …

Đọc thêm »

Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác bền vững tài nguyên nước ở các vùng đá vôi Việt Nam, áp dụng thử nghiệm ở một số khu vực thuộc công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

Đề tài KHCN cấp Nhà nước thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, 2013-2016: Nghiên cứu triển khai công nghệ khai thác bền vững tài nguyên nước ở các vùng đá vôi Việt Nam, áp dụng thử nghiệm ở một số khu vực thuộc công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang” do TS Trần Tân …

Đọc thêm »

Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp thích hợp để điều tra, đánh giá hệ thống không gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan – Áp dụng thử nghiệm ở một vùng karst miền Bắc Việt Nam

Đề tài KHCN cấp Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012-2014: Nghiên cứu xây dựng hệ phương pháp thích hợp để điều tra, đánh giá hệ thống không gian karst ngầm và tai biến địa chất liên quan – Áp dụng thử nghiệm ở một vùng karst miền Bắc Việt Nam do ThS. Hồ Tiến Chung làm chủ nhiệm.

Đọc thêm »

Đề tài Khoa học

Từ khi thành lập đến nay, Viện đã hoàn thành và đưa vào lưu trữ nhiều báo cáo khoa học. Các báo cáo được sắp xếp và phân loại theo các chuyên ngành trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản, các phương pháp nghiên cứu tổng hợp và các đề tài thuộc chương trình điều tra cơ bản cấp …

Đọc thêm »